A PARTIR DE SETEMBRE TORNEM A LES CLASSES DE MICROGIMNÀSTICA I REEDUCACIÓ POSTURAL

La microgimnàstica és un treball de micromoviments que es realitzen de forma lenta i contínua, aconseguint donar el to adequat a les nostres estructures musculars i articulars reduint tensions i retornant la vitalitat al nostre cos.

Amb la microgimnàstica s’aconsegueix flexibilitat i elasticitat dels nostres muscles i articulacions. Actua com a sistema molt eficaç i segur pels que necessiten recuperar un problema de salut amb una metodologia acondicionadora per a totes les persones que desitgin practicar esport sense risc de lesions.