El drenatge limfàtic és una tècnica de maniobres molt lentes, suaus, indolores i relaxants que s’utilitzen per reasborsir l’excès de substàncies de l’espai intersticial, drenar-lo i transportar-lo fins al sistema vascular. Aquesta tècnica, doncs, serveix per eliminar líquids i substàncies de desfet a través de la via limfàtica.

El sistema limfàtic del nostre cos, és el component especialitzat del sistema circulatori, distribuït per tot l’organisme, amb l’objectiu de tarnsportar limfa des del teixits intersticials fins al venós.

Les patologies més freqüents són els limfoedemes, els flevoedemes, els lipedemes, els edemes post-operatoris i els transtorns d’origen reumàtic.