Estudi del metabolisme energètic i d’esforç

La calorimetria, també conegut com l’estudi del metabolisme corporal, consisteix en la mesura de la despesa energètica, és a dir, l’energia que el cos necessita per mantenir el seu pes i realitzar les seves funcionas amb normalitat així com també les seves necessitats nutricionals.

A partir d’aquest estudi, podrem saber allò que la persona necessita consumir en funció del seu pes, alçada, edat i activitat física habitual. A més, també ens indicarà quins nutrients seran necessàris i en quina proporció per tal d’aportar el nivell òptim d’aquesta energia.

Aquest estudi requereix l’absència d’exercici físic previ així com estar en dejú de 6 a 12 hores. Per aquesta raó, aquesta prova es practica preferiblement a primera hora del dia.