La fisioteràpia està definida com la ciència del tractament que es realitza mitjançant medis físics, exercicis terapèutics, massoteràpia i electroteràpia. El professional d’aquest sector, està capacitat i autoritzat per evaluar, examinar, diagnosticar i tractar les deficiències i limitacions funcionals dels seus pacients.

Aquest tractament inclou l’execució de proves elèctriques i manuals per valorar el nivell d’afectació i força muscular, realitzar proves per determinar les capacitats funcionals, l’amplitud del moviment articular així com les mesuras de la capacitat vital. Després de realitzar totes aquestes determinacions, la fisioteràpia examina el  diagnòstic necessàri per al control de l’evalució del problema.

Quins són els objectius de la fisioterapia?

  • Proporcionar les intervencions de teràpia física necessàries per aconseguir els diferents resultats.
  • Valorar la situació dels pacients mitjançant l’obtenció d’una història clínica.
  • Evaluar les dades d’exploració per prendre les decisions oportunes a realitzar.
  • Investigar i determinar si els pacients requereixen un major examen o derivació a altres professionals de la salut.
  • Col·laborar amb els pacients, amb els membres de la família o altres professionals per determinar un pla d’atenció competent i centrat en el pacient.
  • Promoure la prevenció de la salut i el benestar.
  • Determinar un diagnòstic que guiarà al pacient en el seu futur.

Quines patologies tracta la fisioteràpia?

A travès de la fisioteràpia, es tracten patologies relacionades amb la neurologia, com la ciàtica, el parkinson o la paràlisi nerviosa; amb la traumatologia i l’ortopèdia, com esquinços, ruptures musculars o lesions esportives; amb la reumatologia, com l’artrosi, l’osteoporosi o la fibromiàlgia; o amb l’oncologia.