Aquesta especialitat de la medicina, la neurologia, s’ocupa de tractar tots els trastorns neurològics, els quals es defineixen com les malalties que afecten el sistema nerviós central del nostre cos, és a dir, el cervell, el cerebel i el tronc de l’encèfal, així com també el sistema nerviós perifèric, com els parells cranials i el sistema nerviós autònom.

Entres les patologies neurològiques més comuns, hi trobem l’epilèpsia, el parkinson, la migranya, l’ictus, l’alzheimer, l’esclerosi múltiple i l’aneurisme cerebral, entre d’altres.